Szukaj

Aktualności

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce: przetargi.

Przejdź na stronę BIP

VI Międzynarodowa Konferencja Województwa Małopolskiego dotycząca urządzeń rolnych

W dniu 20 listopada 2012 roku w Krakowie odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja Województwa Małopolskiego dotycząca urządzeń rolnych o temacie Kierunki nowelizacji ustawy o scaleniu i wymianie gruntów.

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu weźmie udział w konferencji.

VII Konferencja techniczna

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu weźmie udział w VII Konferencji technicznej poświęconej koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Konferencja odbędzie się w Legnicy 18 i 19 października 2012 roku.

Czytaj więcej...

XVII Trzebnicki Zjazd Geodetów

Seminarium organizwane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

W dniach 15-16 października 2012 r. w Złotym Potoku k. Częstochowy odbędzie się seminarium na temat: "Rola administracji samorządowej szczebla powiatowego w programowaniu i realizacji działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich na przykładzie instytucji scalania gruntów", w których nasze Biuro weźmie również udział. Seminarium Organizowane jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. 

Czytaj więcej...

Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania terenów wiejskich

W dniach 12-14 września 2012 roku w Legnicy odbyła się XVIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania terenów wiejskich” pod wiodącym tematem KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI WIEJSKIEJ. Organizatorami konferencji byli: Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Stowarzyszenie Geodetów Polskich – Oddział we Wrocławiu, Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu oraz Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...

Wyjaśnienia do rozporządzenia z dnia 9 listopad 2011

Główny Urząd Geodezji i KartografiiDnia 31 sierpnia 2012 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował komunikat zatytuowany: "Wyjaśnienia do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopad 2011". Komunikat poza wyjaśnieniami zawiera przykładowe wzory dokumentów i map mających bezpośredni związek z przepisami ww. rozporządzenia. Więcej na stronie GUGiK-u.